Tłumaczenia dokumentów

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tłumaczenia dokumentów

Martyna Kowalewska
Dzień dobry!
Kontaktuję się z Państwem w imieniu biura tłumaczeń z pytaniem o możliwoœć przedstawienia szerszej informacji na temat fachowych i szybkich przekładów na ponad 100 języków. Jakoœć, terminowoœć oraz przystępne ceny wyróżniajš nas na rynku komunikacji językowej.

Z uszanowaniem,
Martyna Kowalewska