Tłumaczenia od ręki

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tłumaczenia od ręki

Martyna Kowalewska
Dzień dobry!
Kontaktuje się z Państwem w imieniu biura tłumaczeń z pytaniem o możliwoœć przedstawienia szerszej informacji na temat fachowych i szybkich przekładów na ponad 100 języków. Wyróżnia nas indywidualne podejœcie, rzetelnoœć, terminowoœć i dbałoœć o każde słowo.

Z uszanowaniem,
Martyna Kowalewska